İş Kurma Rehberi

Şahıs şirketi kurma maliyeti, limited şirket kurma maliyeti, anonim şirket kurma maliyetinin anlatılacağı İş Kurma Rehberi yazımız, herkesin sık kullanılanlarında durması, kaydetmesi gereken bir rehber niteliği taşıyor. Rehberdeki maliyet tutarları değiştikçe yazı güncellenecektir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Bizimle İletişime Geçin
YENİ TTK’NIN LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ İNCELENDİĞİNDE,
 • Limited ve Anonim şirketler tek ortakla kurulabilir ve faaliyet gösterebilir.
 • Limited şirket en az 10.000 TL sermaye ile kurulabilir, kuruluşta sermayenin ¼’ünün bankada bloke ettirilmesi zorunluluğu yoktur. Sermayeyi şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödeyebilirsiniz.
 • Anonim şirket en az 50.000 TL sermaye ile kurulabilir, kuruluşta sermayenin ¼’ünün bankada bloke ettirilmesi zorunludur. (Bu para şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir) Geri kalan ¾ ‘ünü ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde de ödeyebilirsiniz.

Şirket Kuruluş Maliyet Örnekleri

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Verdiğimiz değerler ortalama olup kira tutarı, yapılacak iş gibi nedenlerle fiyat farklılığı gösterebilmektedir.

Şahıs şirketi kuruluşunda öncelikle aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekmektedir ve bunların maliyeti ortalama 150 TL tutmaktadır. 

 • İmza Beyannamesi (Noter)
 • Onaylı nüfus cüzdanı örneği (Bizzat başvurulması ve nüfus cüzdanının aslının ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi durumunda onay vergi dairesince yapılmaktadır.)
 • İkametgah
 • Kira Kontratı ya da Tapu Fotokopisi

Evraklarınız hazır olduktan sonra yapılacak işlemler için aşağıdaki gider kalemlerini ödemeniz gerekecek. 

 • Fatura ve İrsaliye Matbaa Ücreti (1 er cilt): 100 TL
 • Resmi Defterlerin Noter Onayı: 70 TL
 • Vergi Dairesi Damga Vergisi: Kira tutarına göre değişebilir ortalama 20-30 TL
 • Yazar Kasa Kullanıyor iseniz: 1,250,00 TL (Yazar kasa alımı ve servisi)
 • Meslek Odasına Kayıt: 600,00 TL
 • Açılış Mali Müşavirlik Ücreti: 150 TL
Limited Şirketi Kurma Maliyeti
 • Ortak Sayısı: 1
 • Müdür Sayısı: 1
 • Sermaye Tutarı: 10.000 TL
 • Kira Tutarı: 1.000 TL (Brüt)
 • Sektör: Toptan Tekstil Ticareti

 

 1. Noter Masrafları: 390,00 TL
 • Nüfus Cüzdan Örneği Her Ortak için 1 Adet: 40,00 TL
 • İmza Sirküleri 2 Adet Her Müdür için: 150,00 TL
 • Ek Ticari Defterler Onay Ücreti (150 Sayfalık): 200,00 TL

 

 1. Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL
 • Kira Damga Vergisi; Kefilsiz: 1.000 x 12 = 12.000 x 1,89/ 1000 = 22,68 TL
 • Sanal Ofis Kira Damga Vergisi: 1.000 x 12 = 12.000 x 9,48/1000 = 113,76 TL
 • Kira Damga Vergisi Kefilli: 1.000 x 12 = 12.000 x 11,37/1000= 136,44 TL

 

 1. Ticaret Odası; 1.376,00 TL
 • Sicil Kayıt ve Gazete ilanı (Ortalama 1.500 Kelime üzerinden hesaplandı): 1000 TL
 • Hizmet Bedeli: 300 TL
  • Kuruluş Harcı
  • Ticari Defterler Onay Ücreti (100 Sayfalık)
  • İmza Beyannamesi
  • Ana Sözleşme Onayı
 • Faaliyet Belgesi: 28 TL
 • Sicil Tasdiknamesi: 44 TL
 • Rekabet Kurulu Ödemesi: 10.000 *4/10,000: 4TL

Toplam Maliyet: 2.367,68 TL

 1. Noter Masrafları: 390,00 TL
 2. Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL
 3. Ticaret Odası; 376,00 TL
 4. Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 579,00 TL
Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti
 • Ortak Sayısı: 1
 • Müdür Sayısı: 1
 • Sermaye Tutarı: 10.000 TL
 • Kira Tutarı: 1.000 TL (Brüt)
 • Sektör: Toptan Tekstil Ticareti

 

 1. Noter Masrafları: 390,00 TL
 • Nüfus Cüzdan Örneği Her Ortak için 1 Adet: 40,00 TL
 • İmza Sirküleri 2 Adet Her Müdür için: 150,00 TL
 • Ek Ticari Defterler Onay Ücreti (150 Sayfalık): 200,00 TL
 1. Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL
 • Kira Damga Vergisi; Kefilsiz: 1.000 x 12 = 12.000 x 1,89/ 1000 = 22,68 TL
 • Sanal Ofis Kira Damga Vergisi: 1.000 x 12 = 12.000 x 9,48/1000 = 113,76 TL
 • Kira Damga Vergisi Kefilli: 1.000 x 12 = 12.000 x 11,37/1000= 136,44 TL

 

 1. Ticaret Odası; 1.376,00 TL
 • Sicil Kayıt ve Gazete ilanı (Ortalama 1.500 Kelime üzerinden hesaplandı): 1000 TL
 • Hizmet Bedeli: 300 TL
  • Kuruluş Harcı
  • Ticari Defterler Onay Ücreti (100 Sayfalık)
  • İmza Beyannamesi
  • Ana Sözleşme Onayı
 • Faaliyet Belgesi: 28 TL
 • Sicil Tasdiknamesi: 44 TL
 • Rekabet Kurulu Ödemesi: 10.000 *4/10,000: 4TL

Toplam Maliyet: 3.017,68 TL

 1. Noter Masrafları: 390,00 TL
 2. Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL
 3. Ticaret Odası; 376,00 TL
 4. Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 579,00 TL
 • Anonim şirket kurma maliyeti Limited şirkete göre 650 TL daha fazladır, toplam Anonim şirket kurma maliyeti 3.017,68 TL’dir.
 • Sermayenin 1/4’ü bankada bloke edilmesi: 50,000 / 4 = 12.500,00 TL(Bu para şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir.)
İşyerinizi açtıktan sonrak giderler;

İşyerinizi açtıktan sonra sizi bekleyen giderler ise aşağıdaki gibidir. Bu kalemlere tutar belirtmiyoruz. Çünkü tutarlar iş hacmimize göre değişecektir.

 • Her ay KDV
 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Her ay Bağ-kur priminiz
 • Üç ay da bir Stopaj
 • Üç ay da bir Geçici Vergi
 • Yılda bir Yıllık Gelir Vergisi
 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini
 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını
 • Belediye Vergileri
 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti